Bản quyền

Xác nhận bản quyền nội dung các bài viết và hình ảnh trên blogshare.info

Những nội dung trên blogshare.info đều do dội ngũ chúng tôi tự viết hoặc sưu tầm từ những nguồn không cấm chia sẻ, nó có thể không hay đối với bạn nhưng đó là công sức bỏ ra của bản thân đội ngũ blogshare.info vì vậy nếu bạn có ý định copy sao chép lại bất cứ hình ảnh hay bài viết nào tại website này, xin bạn vui lòng ghi rõ nguồn blogshare.info  và để đường link trỏ về bài viết gốc phía
Hiện tại blogshare.info đang sử dụng Plugin để ngăn không cho người dùng sao chép nội dung trên website, tuy nhiên vẫn có nhiều cách để lấy được nội dung trên website, blogshare.info cũng không cấm điều đó chỉ mong bạn đọc tôn trọng tác giả bằng cách để lại thông tin nguồn bài viết. Mình cũng ngăn cấm việc sử dụng những bài viết này vào mục đích thương mại. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với admin.   ]]>